ka | en
Company Slogan TODO

პროსტატის ქსოვილიდან გამოყოფილი გალაქტოზა სპეციფიკური ლექტინების ეფექტის შეფასება ადამიანის პროსტატის სიმსივნის PC3 უჯრედებზე

ავტორი: გიორგი ნებიერიძე
ხელმძღვანელი: მიცკევიჩი ნუნუ,ელენე დავითაშვილი


ხანგრძლივი ფსიქო-ემოციური სტრესის გავლენა ორგანიზმში ზოგიერთი ბიოლოგიურად აქტიური ნაერთის შემცველობაზე

ავტორი: შალვა ლეკიაშვილი
ხელმძღვანელი: ნანა კოშორიძე


„ცივი წყლის თევზის კულტივირებად სახეობებში ბაქტერიული დაავადების გამომწვევის Aeromonas hydrophila-ს გამოყოფა და იდენტიფიკაცია“

ავტორი: ლიზი ტრაპაიძე
ხელმძღვანელი:


დიდი კავკასიონის კირქვიანი (სამეგრელო) და არაკირქვიანი (პირაქეთი ხევსურეთი) ლანდშაფტების აპიდოფაუნა: სუბალპების რიგი ჰაბიტატების მიხედვით

ავტორი: ნინო ალუდაური
ხელმძღვანელი: არნოლდ გეგეჭკორი
საკვანძო სიტყვები: აპიდოფაუნა, კირქვიანი ლანდშაფტი, არაკირქვიანი ლანდშაფტი, სამეგრელო, პირაქეთი ხევსურეთი, დიდი კავკასიონი

ბერძნული კაკლისა (Juglans regia) და პეკანის (Carya illinoinensis) იმუნომაკორეგირებელი თვისებების შედარებითი შესწავლა ლეიკოპენიის ექსპერიმენტულ მოდელზე

ავტორი: giorgi beroshvili
ხელმძღვანელი: დიანა ძიძიგური


თეთრი თაგვების პროთრომბინის მახასიათებლებზე კაკლის (Juglans regia L) უღლების მოქმედება ლეიკოპენიის დროს

ავტორი: nino maziashvili
ხელმძღვანელი: ბ. აკად. დოქტ. ასოც. პროფ.ირინა მოდებაძე
საკვანძო სიტყვები: კაკლის უღლები, ლეიკოპენია, პროთორომბინი.

ევროპული წაბლის (Castanea sativa Mill.) in vitro კულტივირება და რეგენერაციის ოპტიმალური პირობების შემუშავება

ავტორი: თამარი კუჭავა
ხელმძღვანელი: მარიამ გაიდამაშვილი


მიკროორგანიზმების მეშვეობით ზოგიერთი მეტალის ბიორემედიაციული პროცესების შესწავლა

ავტორი: ნინო ნიკოლაშვილი
ხელმძღვანელი: ეთერ ღელაღუტაშვილი, ნინო ინასარიძე
საკვანძო სიტყვები: ბიორემედიაცია, მძიმე მეტალები, ციანობაქტერია-Spirulina platensis

ბაკურიანის მიდამოების დენდროფლორის მრავალფეროვნება

ავტორი: გოგი გიორგაძე
ხელმძღვანელი: შამილ შეთეკაური, ნანა ბარნაველი


ალკოჰოლურ სასმელებში საქაროზას განსაზღვრისას ინვერსიის ჩატარების ახალი მეთოდის დანერგვა

ავტორი: ლეილა ქარაზანაშვილი
ხელმძღვანელი: თამთა ჭავჭანიძე
საკვანძო სიტყვები: ინვერტინი, მარილმჟავა, სქაროზა, ლუფშეს მეთოდი, ცქრიალა ღვინო, შუშხუნა ღვინო, შემაგრებული ღვინო - მუსკატი, კონიაკი.

ენტეროკოკის საწინააღმდეგო ბაქტერიოფაგის გამოყოფა და მისი მოქმედების დიაპაზონის დადგენა

ავტორი: თამარ კობერიძე
ხელმძღვანელი: მარინა გოდერძიშვილი


პესტიციდების ზემოქმედება ჯავშნიანი ტკიპების (Acari, Oribatida) ბიომრავალფეროვნებაზე

ავტორი: დავით კაპანაძე
ხელმძღვანელი: მაკა მურვანიძე


სხვადასხვა ადგილწარმოშობის საფერავის ჯიშის ყურძნის კანისა და წიპწიდან მიღებული ფლავანოიდების ფრქციის ანტიოქსიდანტური თვისებების შესწავლა

ავტორი: ეკა კასრელიშვილი
ხელმძღვანელი: ზურაბ ქუჩუკაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ფლავანოიდები, ყურძნის კანი, ყურძნის წიბწა, ჟანგვითი სტრესი

ორაგულის შემცველი სხვადასხვა ასორტიმენტის სურსათის შედარებითი ანალიზი ხარისხობრივ და ასორტიმენტულ ფალსიფიკაციაზე

ავტორი: გვანცა შანშიაშვილი
ხელმძღვანელი: ზურაბ ქუჩუკაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ორაგული, ფალსიფიკაცია, გენეტიკურად მოდიფიცირებული ორგანიზმები, პჯრ

„ცხვირ-ხახიდან ამოთესილი Staphylococcus aureus -ის ანტიბიოტიკ- და ფაგორეზისტენტული ფორმების გამოვლენა და მათი როლი ზედა სასუნთქი გზების ინფექციებში საქართველოს კლინიკურად ჯანმრთელ ახალგაზრდებში“

ავტორი: მარიამ დადეგაშვილი
ხელმძღვანელი: ნინო ფორაქიშვილი
საკვანძო სიტყვები: Staphylococcus aureus, რეზისტენტული, ანტიბიოტიკი

სხვადასხვა ადგილწარმოშობის საფერავის ჯიშის ყურძნიდან მიღებული ფლავონოიდების მოქმედება ვირთაგვის ღვიძლის ანტიოქსიდანტურ ფერმენტებზე

ავტორი: თამუნა მინდორაშვილი
ხელმძღვანელი: ზურაბ ქუჩუკაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ფლავანოიდები, ანტიოქსიდანტები, სუპეროქსიდდისმუტაზა, კატალაზა

ციანობაქტერია Spirulina-ს ძირითად ცილა ფიკოციანინზე მეტალთა იონების Сo(II), Cr(VI), Mn(II), Mg(II) და მეტალთა ბინარული სისტემის გავლენა

ავტორი: ანა წუწუნავა
ხელმძღვანელი: ეთერ ღელაღუტაშვილი, ნინო ინასარიძე
საკვანძო სიტყვები: ბიორემედიაცია, ფიკოციანინი, მძიმე მეტალები

თეთრი ვირთაგვას ღვიძლის ქსოვილში სტრესით ინდუცირებული ზოგიერთი ბიოქიმიური პარამეტრის შესწავლა

ავტორი: მარიამი აფრასიძე
ხელმძღვანელი: ბ.მ.დ.ასოც.პროფ. ელენე დავითაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ფსიქო-ემოციური სტრესი, ჰეპატოპროტექტორი კარსილი, ანტიოქსიდანური სისტემა, ღვიძლის ფუნქციები

„საფერავის“ ღვინიდან ექსტრაგირებული ფლავონოიდების გავლენა ვირთაგვის თავის ტვინის ანტიოქსიდანტურ სისტემებზე, კაინის მჟავით გამოწვეულ ეპილეფსიურ მოდელში.

ავტორი: მაკა ლემონჯავა
ხელმძღვანელი: ზურაბ ქუჩუკაშვილი
საკვანძო სიტყვები: ფლავონოიდები, ანტიოქსიდანტური სისტემები, ზეჟანგური ჟანგვა, ეპილეფსია

ფრინველის გენმოდიფირებულ საკვებში, რეკომბინანტული დნმ-ის რაოდენობის განსაზღვრა და მისი დეგრადაციის ხარისხის შესწავლა ბროილერის საჭმლის მომნელებელ სისტემაში

ავტორი: ნათია გურეშიძე
ხელმძღვანელი: ზურაბ ქუჩუკაშვილი
საკვანძო სიტყვები: გენმოდიფიცირებული ორგანიზმი, გენთა ჰორიზონტალური ტრანსფერი

თიროიდული ჯირკვლის ecto-HCO3-ATPაზა და მისი ზოგიერთი კინეტიკური მახასითებელი

ავტორი: კესო კოზმავა
ხელმძღვანელი: ბ.მ.დ. პროფ.ნანა კოშორიძე, ბ.დ.ასისტ.პროფ. ქეთევან მენაბდე
საკვანძო სიტყვები: თიროიდული ჯირკვალი, ჰიპოთირეოზი, ექტო-ატფ-აზა, HCO3-ATP-აზა

მაგნიტური ნანონაწილაკების ეფექტურობის შეფასება ანტისიმსივნურ თერაპიაში

ავტორი: ნინო ლელაძე
ხელმძღვანელი: ნუნუ მიცკევიჩი


Pseudomonas aeruginosa ბიოფილმების წარმოქმნის პროცესის შესწავლა ბიოფიზიკური მეთოდების გამოყენებით

ავტორი: ლუკა მძელური
ხელმძღვანელი: თამაზ მძინარაშვილი- ფიზ.მათ. მეცნიერებათა დოქტორი, სრული პროფესორი. ელენე ლომაძე- მაგისტრი, ბიოფიზიკის დოქტორანტი
საკვანძო სიტყვები: ბაქტერია, ბიოფილმი, Pseudomonas aeruginosa, ვისკოზიმეტრი

ცირკადული რიტმის დარღვევით გამოწვეული სტრესი და მისი შესაძლო პრევენციის მექანიზმი

ავტორი: მარიამ შენგელია
ხელმძღვანელი: ბ.მ.დ. პროფ.ნანა კოშორიძე; ბ.დ. ასისტ. პროფ. გიორგი ბურჯანაძე
საკვანძო სიტყვები: ცირკადული რიტმი, ფსიქო-ემოციური სტრესი, ანტიოქსიდანტური სისტემა, ოქსიდაციური სტრესი, კრეატინი, ჰიპოკამპი

ადამიანის ქორიონული გონადოტროპინის საწინააღმდეგო ბუნებრივი ანტისხეულების შესწავლა გინეკოლოგიური სიმსივნეების მქონე პაციენტებში

ავტორი: მაია ადეიშვილი
ხელმძღვანელი: ნინო ჭიკაძე


,,ახალი სტაფილოკოკური ბაქტერიოფაგის დახასიათება და მისი დეკონტამინაციის პოტენციალის შესწავლა სურსათის უვნებლობის კუთხით"

ავტორი: ქეთევანი წულაია
ხელმძღვანელი: ეკატერინე ჯაიანი


ბაქტერიოფაგები- ბეტა-ლაქტამაზა მაპროდუცირებელი გრამ-უარყოფითი ბაქტერიების წინააღმდეგ

ავტორი: ლიკა ლეშკაშელი
ხელმძღვანელი: მზია ქუთათელაძე
საკვანძო სიტყვები: ბაქტერიოფაგი, ბეტა-ლაქტამაზა, A.baumannii, K.pneumoniae

γδT უჯრედების როლის შეფასება ტუბერკულოზის პათოგენეზში

ავტორი: თეკლე ყალიჩავა
ხელმძღვანელი: ნუნუ მიცკევიჩი
საკვანძო სიტყვები: ტუბერკულოზი, γδT უჯრედები, იმუნური პასუხი

ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემიის პროგნოზული მარკერები და სტრატიფიკაცია

ავტორი: ანი ბილანიშვილი
ხელმძღვანელი: ნინო ფორაქიშვილი, თამარ ცერცვაძე
საკვანძო სიტყვები: ქრონიკული ლიმფოციტური ლეიკემია (ქლლ), ქლლ უჯრედები, Toll-ის მსგავსი რეცეპტორი

ლაქტობაქტერიების სახეობების თანაფარდობის გავლენა რძემჟავა პროდუქტების ხარისხზე

ავტორი: ნინო ბუხრაიძე
ხელმძღვანელი: ეთერ სარჯველაძე, ნატო რუხაძე


,,ქრონიკული ვირუსული ჰეპატიტების (B და C) ინფექციის ასოცირების შესწავლა პანკრეასის სიმსივნის განვითარების რისკთან”

ავტორი: ხატია მიქელაძე
ხელმძღვანელი: ნინო გაჩეჩილაძე
საკვანძო სიტყვები: B ჰეპატიტი C ჰეპატიტი პანკრეასის სიმსივნე, ონკომარკერები

p53, pRB გენებისა და რიბოსომული ცისტრონების აქტივობის ცვალებადობის შესწავლა მსხვილი ნაწლავის სიმსივნის დროს

ავტორი: ნინო ჩიღვინაძე
ხელმძღვანელი: პროფესორი ბ.მ.დ, თ.ჯოხაძე;ბ.დ. თამუნა ბუაძე
საკვანძო სიტყვები: რიბოსომული ცისტრონები, p53 და PRB გენები, ნაწლავის სიმისვნე

კუჭის MALT ლიმფომის ფორმები და განვითარების გენეტიკური ასპექტები

ავტორი: ქეთევან რუბანოვი
ხელმძღვანელი: პროფესორი თემურაზ ლეჟავა; ასოცირებული პროფესორი თინათინ ჯოხაძე


თუთის (Morus alba L.) გალაქტოზა-სპეციფიკური ლექტინის ზრდის მარეგულირებელი აქტივობის შესწავლა in vitro კულტურებში

ავტორი: ნადეჟდა პომიკალოვა
ხელმძღვანელი: მარიამ გაიდამაშვილი


ჰეპატოციტების პოლიპლოიდიზაციის სასიგნალო გზების შესწავლა ქოლესტაზური ღვიძლის მოდელზე

ავტორი: გიორგი ნებიერიძე
თანაავტორები: პროფესორი დიანა ძიძიგური, ასოცირებული პროფესორი ეკატერინე ბაკურაძე
ხელმძღვანელი:


ცხიმოვანი მჟავების რაოდენობრივი და თვისობრივი ცვლილებების შესწავლა პროსტატის სიმსივნურ ქსოვილში

ავტორი: ნინო მიქაია
ხელმძღვანელი: ნ. კოტრიკაძე, მ. ალიბეგაშვილი
საკვანძო სიტყვები: პროსტატის სიმსივნეები, ლიპიდები, ცხიმოვანი მჟავები.

გენომური მახასიათებლების შესწავლა ფილტვის კიბოს შემთხვევაში

ავტორი: ნანო მიქაია
ხელმძღვანელი: პროფესორი თემურაზ ლეჟავა; პროფესორი რეზო გაგუა
საკვანძო სიტყვები: ეპიგენეტიკა, ფილტვის კიბო, ALK და EGFR გენები

გენომის ეპიგენეტიკური დონის განსაზღვრა ჰაშიმოტოს დაავადების დროს

ავტორი: მარტა აფხაზავა
ხელმძღვანელი: პროფესორი თეიმურაზ ლეჟავა, ასისტ.პროფესორი მაია გაიოზიშვილი


საქართველოში გავრცელებული ტოქსიგენური E. coli -ის O104 შტამების დახასიათება პულსირებად ველში გელ-ელექტროფორეზის მეთოდით

ავტორი: გვანცა ბრაჭველი
ხელმძღვანელი: თეა თევდორაძე, ნუნუ მიცკევიჩი
საკვანძო სიტყვები: E. coli, გელ-ელექტროფორეზი პულსირებად ველში, შიგა ტოქსინ მაპროდუცირებელი E.coli, მოლეკულური ტიპირება


Web Development by WebDevelopmentQuote.com
Design downloaded from Free Templates - your source for free web templates
Supported by Hosting24.com